Biznes coaching związany jest z funkcjonowaniem zawodowym. Jego celem jest wspieranie menedżerów, szefów, przedsiębiorców w budowaniu ich pozycji zawodowej oraz rozwoju umiejętności zarządczych i postaw liderów.

Coaching biznesowy ma pomóc wyznaczyć cele i ich realizację, odkrywać siłę i potencjał potrzebny do pracy menedżerskiej, wspierać zarządzanie firmą i ludźmi, planowanie i organizację czasu. Biznes coaching skierowany jest również do osób, które są w momencie zmiany lub przed decyją o zmianie i szukają wsparcia i przyjrzenie się swoim obawom i wątpliwościom.

 

Dla kogo?

 • Menedżerów wyższego szczebla
 • Menedżerów niższego szczebla
 • Menedżerów zespołów projektowych
 • Pracowników operacyjnych
 • Właścicieli firm

 

Korzyści z coachingu dla uczestnika:

 • Pomaga w definiowaniu i realizacji celów
 • Pomaga w podnoszeniu umiejętności menedżerskich
 • Pomaga w szukaniu skutecznych rozwiązań
 • Pomaga w podnoszeniu jakości pracy własnej i pracowników
 • Pomaga w szukaniu zasobów do realizacji zadań
 • Pomaga w rozwoju kompetencji miękkich
 • Podnosi świadomość wykorzystywania swoich wrodzonych zasobów
 • Uwalnia motywację do działania
 • Rozwija umiejętności komunikacji interpersonalnej
 • Rozwija umiejętności budowania relacji
 • Daję satysfakcję z pracy i życia osobistego

 

Korzyści z coachingu dla organizacji:

 • Wysoka skuteczność, poprzez bardzo precyzyjne działanie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb organizacji
 • Wzrost świadomości i samoświadomości lidera, właściciela
 • Coaching pod względem kosztów jest najbardziej efektywnym sposobem rozwoju organizacji
 • Zapewnia długoterminową inwestycję w podniesienie wydajności pracowników
 • Pomaga w rozwoju organizacji
 • Usprawnia pracę zespołową
 • Oszczędność czasu
 • Wzrost motywacji
 • Coaching wzmacniając konkretną osobę powoduje również wzmocnienie tego ogniwa organizacji, w którym ta osoba działa