Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie oraz wspieranie klienta w samodzielnym dokonywaniu zamiorzonej zmiany, w oparciu o jego własne odkrycia, wnioski, zasoby. Jest oparty na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. Pomaga ludziom w stawaniu się tym, kim chcą i byciu najlepszym jak to możliwe. Jest  inwestycją w stały i dalekosiężny rozwój traktujący człowieka jako całość we wszystkich obszarach jego funkcjonowania

Dlaczego podejście holistyczne?

Coaching holistyczny, który proponuję zgodnie ze Standardami ICC (International Coaching Community). Podejście holistyczne uwzględnia, że na nasze zachowania ma wpływ nie tylko wiedza i umiejętności. Istotne są: system przekonań i poglądów, zakorzenione nawyki w myśleniu i działaniu, hierarchia wartości, poczucie tożsamości, odczuwania równowagi między życiem osobistym a zawodowym. Kiedy z wyżej wymienionych czynników może mieć wpływ na nasze życie, na to jak kierujemy naszymi emocjami i jak budujemy relacje z innymi ludźmi. Coaching  jest metodą, która prowadzi do wypracowania nowych rozwiązań a w ostatecznym efekcie do szybszej i trwałej zmiany.

Dlaczego zmiana jest szybka?

Ponieważ dzięki współpracy z coachem możesz znaleźć „punkt przyłożenia dźwigni”, czyli ten obszar, gdzie wkładając niewielki wysiłek osiągniesz duży rezultat.

Dlaczego zmiana jest trwała?

Bo zbudowana jest na autentycznych zasobach i potencjale klienta, co powoduje duże zadowolenie, stan który każdy z nas lubi.

Kto to jest coach?

Coach to towarzysz, który pomaga klientowi poprzez zadawanie właściwych pytań. Wydobyć z niego to, co w nim najlepsze i pomaga mu znaleźć własne rozwiązanie. Towarzysząc pozwala klientowi uczyć się na własnym doświadczeniu.

Coaching jest procesem …..

Oznacza to, że składa się z kilku spotkań, które tworząc całość. Pomiędzy nimi jest przestrzeń, która stwarza pole do doświadczeń i odkryć. Wszystko co dzieje się w przerwie, jest także niezwykle ważnym elementem procesu.

Procesem, którego głównym celem jest wzmacnianie oraz wspieranie klienta. Rolą coacha jest pomoc klientowi w znalezieniu dostępu do jego zasobów. W samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany. Oznacza to, że klient jest zarówno autorem jak i wykonawcą następujących w wyniku procesu zmian. Profesjonalizm coacha polega na umiejętnym towarzyszeniu klientowi w podejmowaniu decyzji, planowaniu zmiany, szukania w sobie siły do ich realizacji. Sukcesem jest świadomość klienta, że to on sam dokonał zmiany i osiągnął założony cel.

W coachingu chodzi o to, by klient nauczył się w jaki sposób może korzystać z tego, co jest mu (już i stale) dostępne i zależne od niego.